cbr praktijk examen

Je praktijkexamen auto vraag je aan via de rijschool. De rijschool reserveert het praktijkexamen via het online reserveringssysteem van het cbr.

Reserveringstijd CBR praktijkexamen Amsterdam

Om een praktijkexamen aan te vragen bij het CBR, moet je een DigiD hebben. Met een DigiD kun je de rijschool machtigen. Klik hier om daar meer over te lezen.

De reserveringstijd tot het eerste praktijkexamen is in Amsterdam gemiddeld 8 tot 10 weken, de reserveringstijd voor een herexamen is gemiddeld 5 tot 6 weken.

Examen In 2 Weken

Dankzij ons speciaal examen reserveringssysteem is het mogelijk om in 2 weken al een examen in te plannen. Kies daarom voor Ryles!

De rijschool verzorgd verder de aanvraag van het rijexamen bij het CBR

In overleg met je instructeur/-trice of medewerker van de rijschool bepaal je zelf het ideale tijdstip van afrijden. Het voordeel hiervan is dat jij jouw rijles programma bij de rijschool en de examendatum goed op elkaar kunt afstemmen. Bovendien weet je als leerling ruim van tevoren wanneer je praktijkexamen moet doen.

Er kan rekening worden gehouden met de dagen waarop je geen rijexamen kunt doen, bijvoorbeeld door werk, schoolexamens of vakantie. Houd rekening met de reserveringstijd wanneer je het praktijkexamen aanvraagt!

Praktijkexamen aanvraag via de rijschool bij het CBR: wat heb je nodig?

Voor het aanvragen van een praktijkexamen bij het CBR heeft de autorijschool het volgende van je nodig:

 • Geldig legitimatie bewijs
 • Geldig theoriecertificaat

Wat moet je meenemen naar het CBR praktijkexamen?

Op de dag van het rijexamen moet je het volgende meenemen:

 • Een wettelijk toegestaan, geldig identificatie bewijs.
 • Bevestiging van de reservering, deze krijg je per e-mail van het CBR (printen en meenemen naar het rijexamen).
 • Adviesformulier van je tussentijdse toets (als je een tussentijdse toets hebt gedaan).
 • Zelfreflectieformulier (printen, invullen en meenemen naar rijexamen).

Afrijden bij het CBR? Zo gaat het praktijkexamen

Hoelang Duurt Het Praktijkexamen?

Het praktijkexamen voor de personenauto duurt 55 minuten. Dit is onderverdeeld in 15 minuten kennismaken en ongeveer 40 minuten rijden. In het examencentrum maak je eerst kennis met de examinator/trice. Dan worden de meegebrachte stukken gecontroleerd.

Vervolgens:

 • Loop je richting de auto lopen en doe je de ogen test.
 • Hierna vraagt de examinator je een aantal voorbereidings- en controlehandelingen uit te voeren aan of in de auto.
 • Dan begint de rit, deze is onderverdeeld in een gedeelte zelfstandig rijden en een gedeelte op aanwijzingen rijden plus de bijzondere manoeuvres.

 

De examinator/-trice let onder meer op je beheersing van de auto, kijkgedrag, voorrang verlenen en het rekening houden met andere weggebruikers. Hij beoordeelt je op zeven examenonderdelen. Deze vind je terug op het zelfreflectieformulier.

Je krijgt tijdens het examen alle gelegenheid om te laten zien wat je kunt. Helemaal foutloos hoeft het niet te gaan, het gaat om het totaalbeeld. Het is belangrijk hoe je reageert op het overige verkeer, hoe eventuele fouten oplost en of je de situaties meester bent.

Kortom, de examinator/-trice bekijkt of je voldoende in huis hebt om veilig en zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Direct na afloop vertelt de examinator in het examencentrum de uitslag. Daarna bespreekt de examinator het zelfreflectieformulier met je.

Het vernieuwde praktijkexamen: Veiligheid voorop

Het vernieuwde praktijkexamen is op 1 januari 2008 ingevoerd en is bedoeld om het ongevallencijfer onder beginnende bestuurders omlaag te brengen. Nieuwe rybewijsbezitters hebben een veel grotere kans op een ongeluk dan ervaren automobilisten.

Het vernieuwde rijexamen is in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat door het CBR ontwikkeld om de verkeersveiligheid in het algemeen en veilig rijgedrag van beginnende bestuurders in het bijzonder te verbeteren.

De afgelopen jaren zijn er al specifieke maatregelen genomen voor de beginnende bestuurder, zoals de invoering van een beginnersrybewijs en strengere alcohollimieten. Sinds 2010 is het begeleid rijden mogelijk.

Het vernieuwde examen is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met onderzoekers, de rijschoolbranche en verkeersorganisaties. De kosten van het theorie- en praktijkexamen zijn niet gestegen.

Meer nadruk op zelfstandig rijden en gevaarherkenning tijdens het praktijkexamen

Sinds 2008 worden aspirant-automobilisten nadrukkelijker opgeleid en geëxamineerd in zelfstandig rijden, gevaarherkenning en milieubewust rijgedrag. Ook moeten aspirant rybewijs bezitters meer nadenken over hun eigen verbeterpunten in het verkeer. Leerlingen zijn zich hierdoor meer bewust van de risico’s.

Op 25 maart 2019 heeft het praktijkexamen opnieuw een update gekregen. In deze opzet staat de eigen verantwoordelijkheid van de aankomende bestuurder centraal.

De onderdelen van het praktijkexamen worden hieronder toegelicht:

Zelfstandig route rijden

Het rijden met een navigatiesysteem is sinds 25 maart 2019 een verplicht onderdeel van het rijexamen. Om de veiligheid te waarborgen, leer je al tijdens je rijlessen hoe je hiermee werkt.

Het rijden met een navigatiesysteem kan in principe op ieder moment in het examen worden toegepast. Het blijkt ook voor anderstalige kandidaten een oplossing te zijn, omdat de navigatie meestal in verschillende talen is in te stellen.

De clusteropdracht (steeds drie tot vijf route-opdrachten achter elkaar) komt alleen nog bij hoge uitzondering aan bod, bijvoorbeeld als de navigatie uitvalt. Deze opdracht kan op twee manieren worden uitgevoerd:

 • Naar een oriëntatiepunt rijden dat niet vooraf vastligt, maar wat de kandidaat wel kent of kan zien.
 • Rijden volgens de blauwe ANWB borden naar een bepaald punt.

 

Het zelfstandig rijden neemt minimaal 10 tot maximaal 15 minuten in beslag. De totale examentijd blijft hetzelfde.

Het bereiken van het juiste eindpunt is geen doel op zich. Het gaat erom dat je veilig rijdt en de verantwoorde keuzes maakt.

Bijzondere manoeuvres

Er is met opzet voor de term bijzondere manoeuvres gekozen om het verschil aan te geven met de vroegere bijzondere verrichtingen. Het vernieuwde rijexamen kent vier bijzondere manoeuvres: een omkeeropdracht, een parkeeropdracht, recht achteruit rijden en een hellingproef:

 • Omkeeropdracht: Bij de omkeeropdracht krijg je al rijdende te horen dat je de weg in tegenovergestelde richting moet gaan volgen. Jij kiest zelf waar en hoe je keert. Je kunt dit doen via een halve draai, steken of een bocht achteruit. Je moet hierbij laten zien dat je op basis van een goede inschatting van de verkeerssituatie tot een adequate oplossing komt.
 • Parkeeropdracht: De examinator kan ook kiezen voor een parkeeropdracht in een straat of op een parkeerterrein. Hierbij krijg je de opdracht om de auto zo dicht mogelijk bij een opgegeven locatie te parkeren. Dit kan bijvoorbeeld de ingang van een winkelcentrum zijn. Ook hier bepaal je zelf hoe je de parkeeropdracht uitvoert.
 • Recht achteruit rijden: Een andere mogelijkheid is de opdracht om een bepaalde afstand recht achteruit te rijden.
 • Hellingproef: bij de hellingproef moet je vanuit stilstand op een helling, opnieuw optrekken. Hierbij is het juist gebruik van de koppeling en (hand)rem van belang.

 

Voorheen hoorde hier de de stopopdracht ook bij, deze is sinds maart 2019 vervallen.

Van deze vier kiest de examinator er twee. Bij de uitvoering van de bijzondere manoeuvres is niet alleen het technische aspect belangrijk. Er wordt ook vooral gelet op de keuzes die daaraan vooraf gaan, zoals de plaats, het moment en de wijze waarop je de opdracht uitvoert.

Zelfreflectie

Voor het examen vul je een vragenlijst in, dit kan thuis of voor de rijlessen. Die lijst geef je aan het begin van het examen aan de examinator. Deze bekijkt de antwoorden pas ná de examenuitslag en bespreekt samen met jou de antwoorden. Het is hierbij van belang dat je een realistisch beeld hebt van jouw eigen capaciteiten en beperkingen als automobilist.

Zelfreflectie is bedoeld om het gedrag van aankomende rybewijsbezitters op een positieve manier te beïnvloeden. Het is echter geen vaardigheid en wordt daarom niet in de beoordeling meegenomen.

Milieubewust rijgedrag

Voor een beter milieu en voor jouw eigen portemonnee is het belangrijk dat je milieubewust auto rijdt, dus volgens de principes van Het Nieuwe Rijden. Milieubewust rijgedrag wordt in het vernieuwde rijexamen als een afzonderlijk item beoordeeld.

Hierbij wordt vooral gekeken naar het anticiperend rijgedrag, zoals het rijden met een constante snelheid en het maximaal gebruikmaken van het rollend vermogen van de auto. Dit draagt niet alleen bij aan vermindering van het brandstofgebruik, het heeft ook een positieve invloed op veilig rijgedrag.

Aan dit onderwerp wordt ook in het vernieuwde theorie-examen extra aandacht besteed.

Zelfreflectie niet beoordeeld

Na afloop van het examen krijg je meteen de uitslag op je scherm te zien. Je kunt ook de fout beantwoorde vragen bekijken. Klik hiervoor op het vraagnummer. Je kunt bladeren met de knoppen ‘Volgende’ of ‘Terug’ onderaan in het scherm. Je hebt hier korte tijd voor. Bovenaan in beeld zie je de tijd die je hiervoor hebt. Je krijgt de uitslag ook per e-mail toegestuurd. Zodra je deze mail hebt ontvangen, kun je een nieuwe afspraak maken. Als je gezakt bent weet je zo waar je extra aan moet werken voor je volgende theorie-examen. Als je bent geslaagd registreren wij dat in ons systeem. Je uitslag ‘Voldoende’ is 1,5 jaar geldig.

Voorwaarden voor terugbetaling van het examengeld: Restitutieformulier CBR

De aan het CBR betaalde gelden voor toetsen/examens worden niet terugbetaald als het examen niet heeft kunnen doorgaan, doordat de kandidaat of de rijschool niet op het afgesproken tijdstip is verschenen. Hierop zijn echter enkele uitzonderingen:

 • De kandidaat was niet in staat te verschijnen om een medische reden.
 • De kandidaat was niet in staat te verschijnen wegens het overlijden van een naast familielid.
 • Kandidaat kon niet verschijnen, omdat hij/zij op de examendag als militair gedetacheerd was, indien dit ten tijde van het plannen van de examenaanvraag niet voorzienbaar was.
 • De kandidaat is vóór het examen tijdstip overleden.

 

Deze regeling geldt uitsluitend voor op naam van de kandidaat geregistreerde examens en toetsen, welke vallen onder de hierboven genoemde uitzondering 1 t/m 3. Voor uitzondering 4 geldt een afwijkende afhandeling van het verzoek om restitutie.

Om in aanmerking te komen voor restitutie, moet de kandidaat via de rijschool en uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de examendatum hiertoe een verzoek indienen. De rijschool kan op internet het restitutieformulier (‘Verzoek terugbetaling tarief’) downloaden.

In geval van een praktijkexamen moet het volledig ingevulde en door de kandidaat ondertekende restitutieformulier samen met het gevraagde bewijsstuk binnen 14 kalenderdagen na het examen worden opgestuurd naar het CBR, divisie Rijvaardigheid t.a.v. planning Postbus 4046 6803 EA ARNHEM.

Terugbetaling van het CBR-tarief gebeurt rechtstreeks en uitsluitend in de rekening courant van de rijschool die het examen voor de kandidaat heeft aangevraagd en betaald. Alleen indien de rijschool niet meer als ingeschreven rijschool bij het CBR bekend is vindt, na overleg met de kandidaat, terugbetaling plaats via bank- of girorekening van de kandidaat.

Op het terug te betalen bedrag worden administratiekosten in mindering gebracht.

Tips om te slagen voor je rijexamen

Deze twee artikelen helpen je bij de voorbereiding op je rijexamen. Het is verstandig om ze door te nemen, zodat je de meest gemaakte fouten kan voorkomen:

Voertuig controle

Voor het praktijkexamen wordt door de examinator een aantal vragen gesteld over de motor, de banden of het dashboard. Lees daarom deze pagina een aantal keren aandachtig door zodat je deze vragen met vertrouwen tegemoet kunt zien.

De banden

 • De bandenspanning moet tussen 2 en 2.5 bar zitten.
 • De profieldiepte moet minimaal 1.6 mm zijn, hoe meer profiel hoe beter.
 • Profiel is voor het afvoeren van water ter voorkoming van aquaplaning.
 • Winterbanden werken optimaal als er meer dan 4 mm profiel op zit.
 • Alle moeren moeten goed vastgedraaid zitten.
 • De slijtage van het bandenprofiel moet gelijkmatig verdeeld zijn.
 • De zijkant mag geen beschadigingen hebben waardoor je de koordlagen kunt zien en in de zijkant mogen geen droogte scheurtjes zitten.
 • Op het ventiel moet er een dopje zitten tegen vuiligheid anders kan het ventiel gaan lekken na oppompen.

Dashboard Lampjes

Klik op de foto voor uitleg!

Verlichting

Praktijk examen aanvragen

Dankzij ons speciaal examen reserveringssysteem is het mogelijk om in 2 weken al een examen in te plannen. Kies daarom voor Ryles!

Kies jouw methode

Theorie cursus

Theorie examen

Meld je aan bij RYLES

Vul het aanvraagformulier in klik op verzenden. Wij nemen snel contact met jou op.