Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de lesovereenkomsten van Ryles.nl, waarbij wij als rijschool de rijlessen, eventueel je theoriecursus verzorgen en je rijexamen aanvragen. En jij de cursist als “de leerling” of “je” wordt omschreven Wat mag je van Ryles.nl verwachten?
 • Rijles door gekwalificeerde rij-instructeurs, conform de Wet Rij-onderricht Motorvoertuigen.
 • Aanvraag van het rijexamen na machtiging via het CBR met DigiD en volledige betaling van het rijlespakket.
 • Er een verzekering is afgesloten, die minimaal een dekking biedt van EUR 1.000.000,- tegen aansprakelijkheid van Ryles.nl jegens de leerling.
Wat verwachten we van jou?
 • Aanwezigheid bij de rijles op de afgesproken tijd en plaats. De instructeur zal 15 extra minuten wachten. Komt de leerling niet, zonder tijdig te hebben afgezegd, dan moet de leerling deze les betalen.
 • Tijdig afmelden van rijlessen via de Ryles app, uiterlijk 48 uur voor aanvang inclusief weekenden en feestdagen. Bij te late afmelding is er geen recht op een vervangende rijles, ook niet bij ziekte.
 • Afzeggen van een rijles kan alleen in de Ryles app.
 • Opvolgen van aanwijzingen van de rij-instructeur.
 • Bij het rijexamen een geldig legitimatiebewijs tonen.
 • Bij het rijexamen in het bezit zijn van een geldig theoriecertificaat.
 • Nuchter zijn en niet onder invloed van alcohol, drugs of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
 • Tijdig melden van rijontzeggingen of rijbeperkingen.
Betaling rijlespakket
 • Betaling via iDeal, contant of automatische incasso, zoals schriftelijk overeengekomen in overleg met ryles.nl
 • Betaling in termijnen via automatische incasso, tenzij anders overeengekomen.
 • Je behoudt het recht op intrekking van automatische incasso of terugboeking van onterechte afschrijvingen.
 • Na betaling van de eerste termijn, aanvang van de eerste rijles.
 • Mogelijkheid van lesprijsverhoging door ryles.nl tijdens de overeenkomst, met recht op ontbinding door de leerling.
 • Bij niet tijdige betaling, stopzetting van rijlessen, theoriecursus en uitsluiting van het rijexamen.
 • Incassokosten bij niet betalen zijn voor rekening van de leerling.
Rijexamen CBR via Ryles.nl
 • Voordat we een rijexamen voor je aanvragen, moet je eerst alle kosten voor je rijlessen, theoriecursus en het rijexamen hebben betaald.
 • Als je het rijexamen mist, te laat komt, of geen geldig legitimatiebewijs of theoriecertificaat hebt, moet je zelf de kosten voor een nieuw rijexamen betalen. In deze gevallen kun je niet rekenen op een gratis herexamen.
 • Een ingeplande praktijkexamen kan binnen 24 uur geannuleerd of gewijzigd worden. Hierna is een terugboeking/annulering niet meer ter sprake.
 • ryles.nl neemt de kosten voor een nieuw rijexamen op zich in de volgende situaties:
    • Een familielid tot en met de 2e graad van jou of je instructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden of op de examendag plaatsvindt.
    • Er is gen lesauto beschikbaar tijdens het examen.
    • De lesauto wordt door het CBR afgekeurd.
Ontbinden lesovereenkomst Ryles.nl
 • De lesovereenkomst die je digitaal hebt ondertekend wordt door Ryles.nl als bindend ervaren.
 • Ontbinding van overeenkomst 14 dagen na ondertekening.
 • Opzegtermijn van 1 maand voor zowel leerling als Ryles.nl
 • Terugbetaling vooruitbetaald lesgeld onder aftrek van: genoten lessen, examengelden en vijfentwintig euro administratiekosten binnen 30 dagen.
 • Mogelijkheid tot ontbinding door ryles.nl bij dringende redenen, met terugbetaling van niet genoten lesgelden.
Vrijwaring
 • Ryles.nl vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan- en overrijden en verkeersovertredingen die tijdens de rijles en/of het examen hebben plaatsgevonden. Voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede het gebruik door de leerling van alcohol, drugs, geneesmiddelen die de rijbevoegdheid kunnen beïnvloeden, zijn van deze vrijwaring uitgezonderd.
 • Als je als leerling een rijles volgt ondanks dat je een bij rechterlijke uitspraak de rijbevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen en/of je rijbewijs is ingevorderd en de bij het sluiten van de lesovereenkomst gedane opgave dus onjuist is, vrijwaart de leerling Ryles.nl volledig voor de gevolgen hiervan. De leerling zal eventuele ter zake opgelegde boetes geheel vergoeden, als ook alle andere financiële consequenties geheel voor zijn/haar rekening nemen.
Laat je telefoonnummer achter en we bellen je binnen 24 uur terug!
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Schrijf je in voor de Theoriecursus!

Wat voor les ben je naar op zoek?

Waar lest Ryles.nl?

Word ik thuis opgehaald?

Momenteel word het ophalen en brengen bij desbetreffende metrostations gedaan. IVM lange reistijden en verloren lestijd bij het ophalen vanuit huis. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat we zoveel mogelijk in het examengebied kunnen blijven en oefenen.